PARTICIPATIEVE TRAJECTEN STADSMUSEUM LIER

Conceptontwikkeling, trajectbegeleiding, methodiekontwikkeling.
Participatief werk met diverse erfgoedgemeenschappen.
Scenografie en uitvoering participatieve trajecten binnen de permanente opstelling.
In opdracht van het Stadsmuseum Lier.
Een samenwerking met Koen Demarsin, Hélène Verreycke, Sofie De Ruysser, Charlotte Cornelissen, Jeroen Broeckx, Victor Mees, Krisje Scheurweghs, Andreas Peeters, Redo Papers, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis), FARO, De Derde Verdieping, vele vrijwilligers en diverse Lierse erfgoedgemeenschappen.
2016 – 2018

In 2014 besliste het Lierse stadsbestuur om de twee bestaande kunstmusea: het Timmermans – Opsomerhuis en het Stedelijk Museum Wuyts – Van Campen en Baron Caroly samen te voegen tot één museum met een totaal nieuwe invulling. De focus zou liggen op de stad, zijn inwoners en hun verhalen.

De kleine expeditie werd geëngageerd om in gesprek te gaan met verschillende erfgoed-gemeenschappen en hun verhaal een plek te geven in het nieuwe participatieve museum.

Een groep van experten werd door de kleine expeditie samengebracht om de verschillende werktrajecten uit te stippelen. Ook bouwden we een stevige vrijwilligerswerking uit om te helpen bij het afnemen van interviews en enquêtes en het uitpluizen van de archieven.

Er werd gekozen om te werken rond het verenigingsleven met Toneellabo Arlecchino. Om de verschillende wijken en buurten van Lier een plaats te geven in het museum trokken we naar de enige fusiegemeente, Koningshooikt, als ‘testcase’. Het immaterieel erfgoed kreeg dan weer een plek in het museum door de input van verschillende stakeholders in het Lierse Kant, de laatste nog actieve struyfvogelclub (een volkssport) en de bakkers die de traditie van het Lierse Vlaaike in ere hielden.
Met de verschillende gemeenschappen volgde een lange en intensieve zoektocht. Hoe kon het levende erfgoed van de stad een plaats krijgen als verhalend erfgoed in het museum.
Er werden tientallen interviews afgenomen, workshops en evenementen georganiseerd en vooral veel tijd doorgebracht met de mensen van de stad. De resultaten werden op verschillende manieren (audio, video, drukwerk) verwerkt in de scenografie van Pronkstudio.

De methodieken die werden ontwikkeld tijdens het participatief werk, konden op heel wat belangstelling uit de sector rekenen. De werkgroep Klein Museum, Groot Bereik van Faro volgde de verschillende stappen mee op.
Samen met de Derde Verdieping werden in de eindfase van het project de methodieken in kaart gebracht in de ROUTEPLANNER PARTICIPATIE en uitgegeven door FARO. https://faro.be/publicaties/routeplanner-participatie

(Fotografie: Jeroen Broeckx)