LANDSCHAP DE LIEREMAN


Permanente expo en verhalenparcours.

In opdracht van Natuurpunt/Landschap De Liereman.
Een samenwerking met SLAK (verhalenparcours) en Studio Kuurjeus (scenografie), de

Provincie Antwerpen, Erfgoedcel Noorderkempen.
2020 – 2023

Hoe ontstaat een landschap? Met die vraag gingen we aan de slag in De Liereman, een prachtig natuurgebied in de Kempen. Aan de hand van sleutelfiguren schetsen we de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving die zo bepalend was voor dit gebied.

Een jager-verzamelaar die zijn kamp opsloeg tussen de landduinen. Een schaapherder op pad met zijn kudde naar de gemene heide. Dokter Smagghe die echelkuilen liet graven om bloedzuigers te kweken. Keizerin Maria-Theresia die zorgde voor de lange, brede en rechte wegen in een eerste vergeefse poging om het land te ontginnen. Een jongen van de Hitlerjugend die de bestaande landduinen uitgroef om er gepantserde voertuigen in te verbergen. De Lieremanschilders die generaties lang de mooiste plekken in het landshap op doek zetten. Pastoor Seghers die hier De Wielewaal oprichtte, een mijlpaal in de geschiedenis van het natuurbeheer.

Tijdens een wandeling langs het verhalenparcours stapt de luisteraar in het voetspoor van deze mensen. De permanente expo geeft achtergrondinformatie en toont het beeldmateriaal. Daarnaast is er ook aandacht voor de verschillende biotopen die Landschap De Liereman zo uniek maken.

Na het uitzetten van de krijtlijnen voor expo en podcast werd in onderling overleg beslist de uitvoering in handen te geven van Natuurpunt die over de nodige inhoudelijke expertise beschikte om het project tot een goed einde te brengen.

(Fotografie: Christophe Verheyen).